top of page

ראיון עבודה

בכדי להתקבל לעבודה צריך לעבור ראיון עבודה.

המראיין בדרך כלל יהיה מנהל אשר קיבל את קורות החיים שלך והיה רוצה להתרשם ממך בשיחת פנים מול פנים.

בראיון תתבקש להציג את עצמך, לספר מדוע אתה מתאים לעבודה (תכונות חיוביות) ומה עשוי להקשות עליך (תכונות שליליות). על סמך מידע זה המראיין יחליט אם אתה מתאים לעבודה.

לפניך קישור לדף הכנה לקראת ראיון עבודה

בחר סיטואציה

הצגה עצמית
תכונות חיוביות
תכונות שליליות
bottom of page