top of page

אימון בעולם העבודה

השתלבות חברתית בעבודה הינה משמעותית לשם קבלה ושמירה על עבודה לאורך זמן.

בכדי לנווט בעולם העבודה באופן מוצלח עליך להכיר את דמויות המפתח, ציפיותיהם ממך ואת נטיותיך האישיות. 

See2action בעולם העבודה יאפשר לך להתנסות בסיטואציות חברתיות רווחות בעולם העבודה לשם זיהוי תגובותיך ומציאת דרך אישית להתמודדות מול מצבים אלה.

הסיטואציות יופיעו בזירות ההתנסות של במפעל ובספרייה, אך הן עשויות להתקיים בכל זירת עבודה אחרת

בחר נושא לאימון
bottom of page