top of page
סדנה משולבת-

שני מפגשים של סדנה יישומית 

קידום מיומנויות חברתיות בעבודה ובפנאי עבור מתבגרים ובוגרים על הרצף האוטיסטי באמצעות וידאו מודלינג (video modeling) בשילוב האתר See2Action

סדנה בנושא עבודה-

קידום מיומנויות חברתיות בדגש על סביבת העבודה 

עבור מתבגרים ובוגרים על הרצף האוטיסטי באמצעות וידאו מודלינג
(video modeling) בשילוב האתר See2Action

סדנת ניהול קונפליקטים חברתיים-

קידום מיומנויות חברתיות בחיי היום יום 

עבור מתבגרים ובוגרים על הרצף האוטיסטי באמצעות וידאו מודלינג
(video modeling) בשילוב האתר See2Action

סדנה המשולבת- דצמבר 2019:

וידאו מודלינג לקידום מיומנויות חברתיות בעבודה ובפנאי
 עבור מתבגרים ובוגרים עם אוטיזם בתפקוד גבוה

הסדנה מיועדת לאנשי טיפול העובדים עם מתבגרים ובוגרים על הרצף האוטיסטי

משתתפי הסדנה יקבלו כניסה חופשית לכל הסרטונים באתר

מה בתכנית?
  • מיומנויות חברתיות בהקשרים שונים בחיי היום יום.

  • התמודדות עם אתגרים חברתיים בעולם העבודה.

  • הכשרה לשימוש במודל ההתערבות לשיפור מיומנויות חברתיות המבוסס על פתרון בעיות וניהול קונפליקטים חברתיים.

  • גישה מלאה לאתר אינטרנטי- See2Action  המשלב סרטונים כתומך במודל התערבות.  

  • התנסות חווייתית באתר בקונטקסט טיפולי/ חינוכי מתווך

  • הקניית כלים ליצירת סרטוני וידאו מודלינג בהתאם לצרכים האישיים העולים משטח ואופן השימוש בהם באמצעות גישת פתרון בעיות.

          מועד:  29-30/12/19

bottom of page