top of page

בחרו ממשק

עולם העבודה או
תרגול חברתי בחיי היום יום

מדריך הפעלה

בחרו ממשק:

עולם העבודה או תרגול חברתי בחיי היום יום

 

שלב ראשון :

קראו את ההסברים המקדימים.

שלב שני: 

צפו בסרטון הצגת הבעיה וחשבו:

  • מיהן הדמויות הפועלות בסיטואציה? 
    מהן הציפיות של כל אחת מהדמויות? 

  • כיצד אתם הייתם מגיבים באותה סיטואציה? 

מומלץ לבצע משחק תפקידים ולצלם את תגובתכם.

​שלב שלישי:

צפו בשלוש אפשרויות התגובה וחשבו:

  • מדוע הגיבור הגיב כך?

  • מה תהיה תגובת האחר להתנהגותו?

  • האם הגיבור השיג את מטרתו?

 ​

​שלב רביעי: 

בדקו את תשובתכם והמשיכו לתרגל!​

 הצעה לאימון חברתי

בחיי היום יום

 הצעה לאימון חברתי

בעולם העבודה

bottom of page