שיחה עם מנהל

בכל עבודה יש מנהל, האחראי עליך ועשוי להיות אחראי גם על קבוצת עובדים אחרים.

המנהל יכול לעזור לך כאשר אינך יודע מה עליך לעשות, יש לו את הסמכות להחליט לבצע שינויים בעבודה, לתת לך הוראות וכן מתפקידו לספק משוב חיובי במקרה שהוא מרוצה מעבודתך או משוב שלילי במקרה ויש צורך בשיפור עבודתך.

בחר סיטואציה
משוב שלילי ממנהל
בקשת עזרה ממנהל
קבלת הוראות ממנהל