top of page

אימון בתקשורת חברתיות
בחיי היום יום

מיומנויות חברתיות הינן מגוון כישורים הנדרשים בכל סיטואציה חברתית בחיי היום יום.

תקשורת הינה הבסיס ליצירת קשר בין אנשים ומהווה בסיס לשיתוף פעולה.

תקשורת חברתית מסייעת בהתמודדות עם מצבים של חוסר הסכמה עם האחר או התנגשות של רצונות (קונפליקט). 

See2Action בחיי היום יום יאפשר לך להתנסות בסיטואציות בהן מתקיים קונפליקט חברתי, לזהות את האסטרטגיות שלך להתמודדות עם סיטואציות אלה, ולפתח שימוש באסטרטגיות נוספות. 

בחר סיטואציה
bottom of page