top of page

קשר עם לקוחות

בעבודה

  1. משחק תפקידים: צפו בסרטון המציג את הבעיה וחשבו כיצד אתם הייתם מגיבים לסיטואציה? התנסו במצב החברתי עם אדם נוסף שיוכל לתת לכם פידבק או צלמו את עצמכם.

  2. Video Modeling: צפו בסרטוני התגובות ובחרו בתגובה המתאימה לדעתכם.

קשר עם לקוחות | ספרייה

צפו בסרטון הצגת הבעיה ולאחר מכן צפו בשלוש אפשרויות התגובה

קשר עם לקוחות | ספרייה

קשר עם לקוחות | ספרייה
Search video...
הצגת הבעיה

הצגת הבעיה

00:00
Play Video
אפשרות 1

אפשרות 1

00:21
Play Video
אפשרות 2

אפשרות 2

00:33
Play Video
אפשרות 3

אפשרות 3

00:32
Play Video

 לחצו על אחת האפשרויות לבחירת התגובה המתאימה

קשר עם לקוחות | מפעל

צפו בסרטון הצגת הבעיה ולאחר מכן צפו בשלוש אפשרויות התגובה

קשר עם לקוחות | מפעל

קשר עם לקוחות | מפעל
Search video...
הצגת הבעיה

הצגת הבעיה

00:00
Play Video
אפשרות 1

אפשרות 1

00:14
Play Video
אפשרות 2

אפשרות 2