top of page

תקשורת חברתית

בהכנות למסיבה

  1. משחק תפקידים: צפו בסרטון המציג את הקונפליקט וחשבו באיזו אסטרטגיה הייתם בוחרים להתמודד? (ויתור, עימות או פשרה). 

  2. התנסו ב"שחזור" הקונפליקט או דומה לו בעזרת חבר (או אדם אחר נוסף) שיוכל לתת לכם משוב. כדאי לצלם את עצמכם.

  3. Video Modeling: צפו בסרטוני התגובות ובחרו בתגובה האופיינית לכם.

  4. זהו את אסטרטגיית ההתמודדות בכל אחת מהסיטואציות (ניתן להיעזר ב"טיפ")

  5. זהו את היתרונות והחסרונות של כל אחת מדרכי ההתמודדות.

צפו בסרטון הצגת הבעיה ולאחר מכן צפו בשלוש אפשרויות התגובה

הכנות למסיבה

הכנות למסיבה
Search video...
הצגת הבעיה

הצגת הבעיה

00:26
Play Video
אפשרות 1

אפשרות 1

00:08
Play Video
אפשרות 2

אפשרות 2

00:04
Play Video
אפשרות 3

אפשרות 3

00:08
Play Video

 לחצו על אחת האפשרויות לזיהוי אסטרטגיות ההתמודדות 

bottom of page