top of page

קשר עם עמיתים לעבודה ולקוחות

עמיתים הם עובדים נוספים במקום העבודה.

רצוי לשמור על קשר טוב עם העמיתים בכדי ליצור אווירה נעימה בעבודה.

בכדי לשמור על קשרים טובים בעבודה כדאי לברך את עמיתך לשלום בתחילת ובסוף יום עבודה ולנהל איתם שיחות חולין קצרות, גם אם אינם חברים קרובים.

לעיתים מגיעים למקום בעבודה לקוחות/ אנשים זרים, שאינם מכירים את המקום כמוך ויפנו אליך לקבלת עזרה. 

בחר סיטואציה
שיחת חולין
סיום יום עבודה
קשר עם לקוחות
bottom of page