top of page
This course can no longer be booked.

הכשרת מטפלים לשימוש באתר וידאו מודלינג

התכנית כוללת הכשרה בכלי התערבות יעיל לטיפול עם מתבגרים ומבוגרים עם אוטיזם

  • Ended
  • 850 Israeli new shekels
  • רחוב בן אביגדור 5, תל אביב, בניין מכללת דעת אריאל, משרד היחי

Service Description

* מיומנויות חברתיות בהקשרים שונים בחיי היום יום. * התמודדות עם אתגרים חברתיים בעולם העבודה. * הכשרה לשימוש במודל התערבות לשיפור מיומנויות חברתיות המבוסס על פתרון בעיות וניהול קונפליקטים חברתיים. * גישה מלאה לתכני האתר ""See2Action המשלב סרטונים כתומך במודל ההתערבות. * התנסות חוויתית באתר בקונטקסט טיפולי/חינוכי מתווך. * הקניית כלים ליצירת סרטוני וידאו מודלינג בהתאם לצרכים האישיים העולים מהשטח


Contact Details

0549382828

rotem.rosen@gmail.com

ISR


bottom of page